SKO MAX BELØB 1300,-

SKU
1300
Beløbet må IKKE overskrides. Hvis dette er tilfældet kontakt Chefen i det pågældende firma.